Časy se mění

17. září 2011 | 21.20 |

     Je to už dávno co jsme doufali, že pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí. Čekali jsme, že přijde doba, kdy čest nebude kamuflována stranickou oddaností, dané slovo bude vyjádřením zmíněné cti a doplněno podáním ruky bude mít vyšší váhu než psané dohody. Bezpočet tehdy naivních již ví, že slovo u nás neznamená téměř nic. Svůj domov zde našly předražené státní zakázky plnící na úkor státu kapsy mnohých šejdířů. Ve světle zatím podezřelých armádních zakázek, předražených dopravních staveb a možná jiných ekonomických zvráceností se nelze divit, že stát, který díky svým bezzubým orgánům toho mnoho neodhalí a ještě méně vyšetří a odsoudí nebo získá od šejdířů zpět, bezmocně opouští nedávné představy o snižování daňové zátěže. Nejen to. Aby zacelili rozpočtové mezery rostoucí i, ne-li hlavně, již zmíněnými nepoctivostmi, vyhrožují někteří politici dalším nárustem daní dokonce nad rámec, ve kterém bylo dosaženo politické shody. Výhled dnes říká, že DPH nebude  jednotná ve výši 17,5 nýbrž 19, ne-li 20%. V situaci, do které jsme se dostali to možná jinak nepůjde. Zpochybňuji ovšem schopnost českých politických stran, které se od roku 1993 vystřídaly ve vládních sestavách, řídit efektivně a ve prospěch všech občanů tuto korupcí zmítanou a sužovanou zemi. Metoda odkoupení státního majetku a následného prodeje s výrazným ziskem se objevila už u prodeje Knižního velkoobchodu v začátku devadesátých let. Tehdy šlo o miliony, u dnes odhalovaných skutečností spojených s nákupem a následným per partes prodejem plzeňské Škoda Holding o miliardy. Dosažený zisk údajně činí 1 500%. Nevěřím, že s všudepřítomným osobním prospěchářstvím je dnešní vláda samozvané charakteristiky "protikorupční" schopna cokoliv smysluplného udělat. Nevidím tam nikoho kdo by to dokázal a marně pátrám, je-li tam někdo, kdo by to byl ochoten alespoň zkusit. 

     Z jiné oblasti je zatím opatrná informace, že část ODS prosazuje v souvislosti s uvažovanou přímou volbou prezidenta omezení pravomocí Senátu na schvalování pouze ústavních zákonů a mezinárodních smluv. Má se tak dít výměnou za posílení pravomocí prezidenta a senátoři by své funkce vykonávali zadarmo. Nemyslím, že změna systému volby prezidenta musí vést k posilování jeho pravomocí. Prezident zvolený přímo bude méně závislý na politických stranách, ale to neznamená, že jeho mandát bude mít vyšší váhu než dnes. Vymanévrováním Senátu z projednávání zákonů schvalovaných prostou většinou přítomných zákonodárců se samozřejmě posílí nejen váha sněmovny v rámci celého parlamentu, ale patrně i ne vždy kladně hodnocený vliv vrcholných orgánů stran vládních koalic na legislativní proces. Za takových podmínek se jeví i placený výkon poslaneckého mandátu jako nadbytečný. Ostatně výkon mandátu poslance za refundace a cestovní náhrady už zde kdysi byl. Jen pozor, abychom se nevydali na cestu k sice poněkud jiné, ale přece jen známé vedoucí úloze stran vládní koalice. Dalším, ne-li hlavním, politickým cílem může být snaha zablokovat jednání o přímé volbě prezidenta. Ani bych se tomu nedivil.          

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře

RE: Časy se mění jirka1 17. 09. 2011 - 23:43
RE: Časy se mění františek kroupa 18. 09. 2011 - 10:12