Vychýlený azimut vývoje

12. listopad 2010 | 14.33 |

     Mám pocit, že se vztah politické scény k občanovi i státu dramaticky mění. Lidé, kteří si  říkají politici, se začínají vracet do kolejí sebestřednosti a zájmu o prospěch jejich strany. Ten je často pouze prostředkem k prospěchu jich samých, jejich blízkých a patrně i jejich nohsledů nebo těch, ze kterých může na úkor státního rozpočtu formou provizí něco "kápnout". Ostatně o kmotrech spojených s nejsilnější vládní stranou jak na vrcholové, tak i komunální úrovni, bylo možno slyšet přímo z centra dění. O neustálý přísun poznatků, že někteří už zase začínají být v jistém smyslu slova jako "oni" a nikoliv, bohužel, jako "my", se neúnavně starají množící se údaje o aférách na ministerstvu obrany. Lze si jen přát, aby údajný požadavek někdejšího náměstka i ministra obrany, dnes náměstka ministra financí Bartáka na milionový dolarový úplatek za odstranění potíží s dodávkami vozidel Tatra pro potřeby armády byl řádně vyšetřen a v případě dokázání viny i řádně, nekompromisně a nemilosrdně potrestán. Nedělám si iluze a chápu, že prokázání viny může být v této kauze tím kardinálním problémem. Ostatně dnes bylo zveřejněno, že neblaze proslulý místopředseda Nejvyššího soudu JUDr. Pavel Kučera, známý jako součást t.zv. justiční mafie ovlivňující vyšetřování kauzy někdejšího vícepremiéra Čunka, už našel cestu jak se vyhnout důsledkům disciplinárního řízení a zůstat t.zv. bezúhonným soudcem až do konce svých soudcovských dnů před odchodem do důchodu na konci letošního roku. Nikdo z nás nemá jistotu, že se neobjeví nějaký nový světlonoš, který se sníží k tvrzení, že ochrana politické scény před otřesy je víc než právo a spravedlnost. Pochybnosti o praktikách politiků majících dopad do hospodářské oblasti navíc vzbuzují i mnohá zabezpečení bývalých věrných, kteří však nepřesvědčili voliče. Dělení postů v dozorčí radě významného podniku se státní účastí na základě politického klíče nedává jistotu, že vazby politiky a ekonomiky nebudou pokračovat. 

     Ve vývoji od Listopadu k dnešku jsme pokročili nejen na celostátní, ale i na komunální úrovni kde můžeme pozorovat kroky, které přímo ohromují faktem, že mohou spatřit světlo světa. Přes oblíbená tvrzení, že komunální politika je blíže občanovi a není semeništěm politických sporů, se řešení dle politických a nikoliv osobnostních klíčů objevuje čím dál častěji a také na, z hlediska počtu obyvatel, stále nižší úrovni komunální scény. Někdejší vedoucí úlohu politické strany nahrazuje vedoucí úloha účelově založených koalic, které mohou cílevědomě, účelově a hlavně bez skrupulí vymazat část zastupitelstev nejen pro jejich nižší volební vliv, ale také proto, že vedoucí úlohu třímající koalice jim nepopřejí sluchu ať mají alespoň náznak pravdy nebo ne. Kam jsme se posunuli za posledních 120 let od ideálů k nemilosrdnému pragmatismu nám pomůže objasnit porovnání dnes vídaných skutečností s nadšením, které vložil do svých veršů velký básník minulosti Jan Neruda : "A hleďme pilně ke korábu svému - jsme jeho plaňky, hřeb jsme svěrný v něm - a věrně, toužně přilneme-li k němu - zas záhy šťastná bude česká zem". Je mi líto pane Nerudo, ale Vámi vyslovená naděje, jejíž naplnění by se rádi dožili mnozí z nás, se patrně nenaplní. Leda by se objevil nový Listopad, který by se uměl hned na začátku zbavit těch, kteří nebudou v dalším vývoji přínosem, ale pohromou.  To by ovšem u cinkání klíčů musel rozum převážit davovou psychozu. Obávám se, že se to nepovede.        

        

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře

RE: Vychýlený azimut vývoje noone 12. 11. 2010 - 16:57
RE(2x): Vychýlený azimut vývoje františek kroupa 12. 11. 2010 - 20:56
RE(2x): Vychýlený azimut vývoje františek kroupa 12. 11. 2010 - 22:44
RE(3x): Vychýlený azimut vývoje noone 12. 11. 2010 - 23:01
RE(4x): Vychýlený azimut vývoje františek kroupa 14. 11. 2010 - 10:55
RE(5x): Vychýlený azimut vývoje noone 14. 11. 2010 - 16:37
RE(6x): Vychýlený azimut vývoje františek kroupa 14. 11. 2010 - 18:03