Chybí respekt k voličům

7. listopad 2010 | 22.35 |

     Mám dojem, že komunální politická scéna jde směrem k roztodivným tanečkům v azimutu neochvějně směřujícímu k osobnímu prospěchu všelikých mnohoobročníků a vychytralců všeho druhu. Denně jsme zahlcováni informacemi jak tam či onde pokračují povolební vyjednávání sledující ustavení dostatečné většiny pro pohodlné vládnutí a válcování těch co padli u vyjednávací cesty. To vše lze pochopit tam, kde komunální koalice utvoří strany obdobné ideologické základny, mající alespoň částečně slučitelné přístupy k vedení rozvoje obcí a jejich ekonomického zázemí. Tento, z dob provolávání hesla nejsme jako oni běžný, respektovaný a většinově naplňovaný přístup je dnešním komunálním politickým "štikám" většinou pro smích, Stejně tak postoje jejich spoluobčanů vyjádřené v tom nejobjektivnějším možném průzkumu, skutečných volbách. Někteří jsou společně v obecních orgánech již příliš dlouho a dávno ztratili schopnost rozlišovat co je politicky rozděluje. Zvyk je prostě železná košile a oni se naučili mystifikovat ty, které potřebovali jenom u volebních uren. Vyprávějí jak se znají a vzájemně nepodrazí. Ve skutečnosti především vědí, že pověstná věta o tom, že ruka ruku myje dojde řádného naplnění a to i s pokožku nedráždícím mýdlem či šamponem.

     Chápu, že některé volební výsledky předurčily vznik politicky nesourodých koalic. Vzpírám se uvěřit, že tak často jak se děje ukládají politikům uzavírat názorově tak nesourodá bratrstva. Pro každé zastupitelstvo by měla být nejvyšší prioritou obětavá, spravedlivá a neobjektivních přístupů prostá správa věcí veřejných. To neznamená, že se budou utvářet názorově nesourodá uskupení mající za cíl personálně si při obsazování funkcí, hlavně těch uvolněných, navzájem vyhovět. Stejně tak to neznamená, že máme uznávat a obdivovat situace, ve kterých se méně úspěšní téhož názorového zaměření jako vítěz voleb, paktují proti tomuto vítězi se subjekty ze zcela rozdílné názorové platformy. Vzniká až příliš pravolevých koalic  a z těch vyšachovaných současně až příliš pravolevých opozic. Místo, aby demokracie umožnila dostatečnou slyšitelnost volebního názoru voličů, dochází k využití, ne-li zneužití, principů demokracie k naplnění osobních nebo skupinových cílů. Občané obce jsou s nadějí i právem na respekt k suverénu voleb, kterým voliči jsou, často postaveni do kouta. Nezřídka jsou činy zvolených, chovajících se jako by byli vyvolení, udržováni stranou jejich zájmu když v čele parketu tančí technologie moci s touhou po získání a udržení si většího podílu na moci než nabízí volební výsledek. 

     V Listopadu jsme se zbavili praktické volební povinnosti a získali právo svobodně se rozhodnout, zda jít k volbám a koho volit. Každé omámení, byť by mělo tu nejlepší příchuť, jednou končí. Mocní řady dnešních obcí nám předvádějí, že se hladce dokáží obejít bez volebních inženýrů. Objevuje se celá řada povolebních inženýrů vycvičených, jak se zdá, ve vedení povolebních jednání, pro která je skutečný volební výsledek pouze nutná podružnost závažnosti hmyzu bzučícího kolem uší. Myslím, že chrakteristika dnešních vyjednávání by se mohla nepříznivě odrazit v budoucí nedůvěře a pocitu zbytečnosti v účasti u volebního aktu. To by byla škoda.              

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře