Dávno měli odejít

25. únor 2011 | 15.32 |

     Je to už nějaký čas co jsme většinově a s nadšením vítali pád totality a radostně očekávali vývoj budoucích událostí. Musím přiznat, že jsem také patřil do nekonečného šiku naivních nadšenců přesvědčených, že odstrčením tlupy kolem pánů Husáka a Jakeše od mocenských pozic se už všechno bude vyvíjet k všeobecné spokojenosti. Nebylo tomu tak. Nikoliv pro pád bývalého režimu, který je naštěstí celosvětově v nenávratnu. Rozhodující není ani tolik co už nemáme a nechceme zpět, ale to co máme navíc, aniž bychom si to přáli. Totiž řadu politiků a politických organizací setrvávajících v bludu, že listopadový převrat měl pouze změnit okupovatele všech forem moci ve státě. Z valné části chybí povědomí, že politika je služba a vykonavatelé moci nejsou generálními řediteli této země, ale členy či představiteli orgánů majících povinnost naplnit nejen listopadové naděje, ale přidat také něco navíc. Nedaří se ani jedno ani druhé a vývoj posledních dvou desetiletí zůstal bohužel za očekáváním. Tím není řečeno, že se nezlepšilo nic, pouze tvrdím, že se zdaleka nezměnilo tolik, kolik se změnit mohlo a mělo. 

     Jsem přesvědčen, že nenaplnění očekávání mnohých spoluobčanů bylo mimo jiných podnětů vyvoláno i obrovským zklamáním z charakteru politické scény tvářící se sice jako vrchol demokracie, ale chovající se spíš jak horda těch, kteří byli ve volbách vybráni spravovat tuto zemi z podnikatelských pozic s právem usměrnit své "podnikání" tak jako v soukromé sféře. K maximalizaci vlastního zisku. Přidáme-li k tomu vzájemné vztahy politických subjektů připomínající mnohdy vztahy fotbalových fandů  jednotlivých klubů, nelze se divit, že na povrch často vyplouvají věci, které jsou zárukou toho, že politika nemůže s dnešními protagonisty nic pořádného dokázat. Jak jinak vnímat fakt, že po vypuknutí aféry bývalého ministra Drobila mu s nadšením vyslovoval naprostoui důvěru premiér Nečas, aby tento ministr za pár hodin ve funkci skončil. To bohužel nestačilo a vypukla aféra kolem firmy Promopro, za kterou možná nesl politickou odpovědnost ministr Vondra, kterého opět podpořil jeho stranický předseda Nečas. I když se naskýtá otázka, zda nejde ze strany ministra financí, jehož úřad aféru otevřel, o politický útok na Vondru, který odkrývá na ministerstvu obrany nepořádky v dávných i nedávných armádních zakázkách, nemůže to zakrýt fakt, že všechny důvěrynehodné kroky, plnící v poslední době snad všechna media, jsou způsobeny těmi polistopadovými politiky, kteří neunesli morální či odbornou odpovědnost a nedokázali naplnit cíle, které si sami, možná i upřímně, předsevzali. Posledním hercem smutné postavy, kterého chci dnes připomenout, je ministr školství Dobeš, jehož důvěryhodnost snižují aféry kolem výplat neúměrných odměn blízkým spolupracovníkům, osobní zásah do seminární práce jeho blízké podřízené nebo nepřesvědčivost ministra ve věci přijetí spolupracovníka spojeného s ultrapravicovými názory. Jak jinak, klub poslanců jeho strany stojí neochvějně za svým ministrem i když neochvějnost má platnost pouze na veřejnosti, nikoliv tak zcela při jednání za zavřenými dveřmi. Myslím, že celá řada dnešních politiků by si měla vzít příklad z lékařů a neoblomně vyhlásit a také naplnit akci děkujeme odcházíme. V mých očích by udělali po dlouhé době a nekonečném váhání něco, za co bychom jim mohli poděkovat.     

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře

RE: Dávno měli odejít těpéro 06. 03. 2011 - 10:05
RE(2x): Dávno měli odejít františek kroupa 07. 03. 2011 - 22:12