Jdeme volit

15. říjen 2010 | 12.39 |

     Nedočkavci se konečně dočkali, ti lhostejní to pouze berou na vědomí. Ano dnes a zítra rozhodneme o tom, kdo bude další čtyři roky zasedat v obecních zastupitelstvech a také o tom, kdo postoupí do druhého kola senátních voleb. Šťastnější senátní kandidáti se budou moci radovat z konečného úspěchu už zítra, voliči, kteří vezmou senátní volby zkrátka a dají někomu z kandidátů více než 50% hlasů, potom z faktu, že už příští týden nemusí k volbám. Dnes, kdy zveřejněný názor už nemůže nikterak ovlivňovat voličská rozhodnutí musím přiznat, že z dlouhodobě dodržovaného principu nebudu do obecních zastupitelstev volit konkretní kandidátku, ale konkretní jedince. Nemám v úmyslu dbát na ty stranické či kamuflované stranické protagonisty, kteří tvrdí, že změny proti pořadí na kandidátkách lze dosáhnout jen vyjímečně a situace, která není zcela identická s preferenčními hlasy do sněmovny spíše nabádá k volbě celých kandidátek. Ať si kdokoliv myslí cokoliv, není tomu tak. Vždy lze dosáhnout postupu na přední místa ve frontě čekajících na mandát i když je k tomu nutno překonat překážky dané zákonem. Znám i případ postupu kandidáta z posledního místa na kandidátce na místo první. Současně tvrdím, že daleko spravedlivější než ten dnešní, byl způsob hodnocení, který přineslo v roce 1990 tehdejší Občanské forum. Tehdy se kandidáti po zhodnocení volebního výsledku seřadili tak, že jedničkou pro přidělení mandátu byl ten kdo získal na dané kandidátce nejvíce hlasů a to bez ohledu na to, ze kterého místa kandidoval. I když i tehdy byly mandáty přidělovány jednotlivým kandidátkám d'Hontovou metodou, kdo bude členem zastupitelstva rozhodl volič. Teprve až se moci chopily politické strany, pro které je volič pouze občasným dodavatelem hlasů, posílily změnou volebního zákona svoji moc určovat v jakém pořadí se budou jejich kandidátům přidělovat mandáty. Udělaly to vytvořením překážky pro možnost postoupení kandidáta na přední místo při přidělování mandátů stanovením procenta, o které musí být volební výsledek kandidáta lepší než je průměr jeho kandidátky, aby postoupil dopředu a díky oblíbenosti u voličů předstihl někoho kdo je naopak oblíbený u stranických funkcionářů i když voliči mohou mít v jeho konkrétním případě názor poněkud jiný. Snahou stran je ve volbách ve všech možných aspektech dominovat, ctižádostí voliče by mohlo být, aby dominoval jeho názor na to, kdo si nejvíc ze všech kandidátů zaslouží úspěch.

     V senátních volbách bude, stejně jako ve všech jiných, pro politické strany jejich vlastní úspěch až na prvním místě. To lze dokonce pochopit, není se s tím nutno za každou cenu smířit. Má-li být horní parlamentní komora tvořena výraznými jedinci, je toho možno dosáhnout pouze a jenom tehdy, bude-li si volič vědom faktu, že jen on je suverénem voleb a bude se podle toho chovat. Především tím, že si sám u sebe vyhodnotí kdo z kandidátů je nejen nositelem žádoucího přehledu při řešení věcí veřejných z úrovně zákonodárce, ale také nositelem schopnosti vždy a všude, t.j. za všech okolností naplnit (a nikým, stranické špičky nevyjímaje) si nedat vzít ústavou dané právo a současně i povinnost, že zákonodárce hlasuje podle svého vědomí a svědomí. Předvolební kampaň nepotvrzuje, že by si tohoto faktu byly stranické špičky vědomy. Jen volič může zajistit, aby Senát, když už existuje, nebyl utvářen, v souladu s tužbami politických špiček, jako B-mužstvo Poslanecké sněmovny.   

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře

RE: Jdeme volit tenisak®pise.cz 16. 10. 2010 - 09:34
RE(2x): Jdeme volit f. kroupa 16. 10. 2010 - 13:32
RE: Jdeme volit marinka 16. 10. 2010 - 11:21
RE(2x): Jdeme volit f. kroupa 16. 10. 2010 - 13:34