Nedostává se politické kultury

16. září 2009 | 14.48 |

     Za názorové přemety by si někteří zasloužili zcela nečestný titul politický gymnasta roku. Posledním adeptem je p. Paroubek, svého času to byl p. Kalousek, nesporně se najdou i pokračovatelé této neblahé hry se ctí politické scény a trpělivostí voličů. Dokonce i p. prezident považoval za potřebné si přihřát polívčičku a dospěl k názoru, že politický chaos v této zemi je důsledkem rozhodnutí Ústavního soudu. Dodejme, že téhož ústavního soudu, jehož soudce p. prezident jmenuje.

     Jindy bystrý pozorovatel čehokoli Václav Klaus najednou nevnímá 11 let nečinnosti politických stran i své vlastní a patrně mu nevadí nejen to, že nebyla včas změněna Ústava ČR, ale jako prezidentovi ani to, že politické strany chtěly obalamutit Ústavu místo toho, aby se jí ve své parlamentní činnosti řídily. Kdyby tak činily, dávno mohly být vyčerpány všechny ústavní podmínky pro rozpuštění sněmovny a možná už mohlo být i po předčasných volbách. Byli bychom ušetřeni žvanění politiků o dodržení politických dohod v konfrontaci s jejich nedodržováním. Byli bychom ovšem také chudší o poznatek, že mimo sněmovnu se dá pro obyčejné lidi udělat víc než ve funkci poslance, jak nás poučil předseda ODS p. Topolánek. Jenom nevím proč se všichni do té málo užitečné funkce tolik tlačí když naděje na zvýšení   politické kultury poslanecké sněmovny tvořené stále stejnými stranami je prostřednictvím voleb  mizivá, pokud vůbec nějaká. Ostatně i nedávné strašení rozpočtovým provizoriem pokud nebudou předčasné volby vypadá jako neseriozní nátlak na rozhodování ústavních soudců. Dnes jsou všichni političtí předáci plni odhodlání o podobě rozpočtu jednat. Uvidíme, zda jsou ochotni se při této příležitosti také dohodnout nebo jen chtějí předvádět ideologické prostoduchosti. Jsem toho názoru, že sněmovna byla řádně zvolena a má právo rozhodovat. Pokud byla její rozhodovací schopnost oslabena, potom ani ne tak nekonáním předčasných voleb jako oboustrannými manévry s přeběhlíky a podobnými praktikami mocných, které společenské klima v této zemi zásadním způsobem otrávily.

     Obávám se, že obrat k lepšímu začíná u totální změny osob v širších vedeních politických stran a odstranění lidí zatížených dosavadními metodami přeběhlictví, uplácení a podobnými jevy z možnosti ovliňovat řízení této země. Totální změny způsobů politické práce ovšem nejsou schopni ani ti, kteří větším či menším dílem vypěstovali za posledních dvacet let v této zemi politický marasmus místo politické kultury. Mám obavu, že ke zlepšení politické kultury nejpřispějí ani takoví, kteří trpí deficitem pro mezilidské vztahy tolik potřebné kultury osobní.

Zpět na hlavní stranu blogu

Související články

žádné články nebyly nenalezeny

Komentáře