Hezká slova nestačí

25. červen 2010 | 00.03 |

     Začíná to vypadat tak, že rozevřené nůžky jinakosti politické scény vzešlé z květnových voleb v porovnání se scénou, která v květnu svoji éru ukončila, se začínají pomalu zavírat. Nesoulad koaličních stranických předáků před TV kamerami dokonale relativizoval vytrvalé popírání jednání o vládních postech. Už víme, že nejen jednali, ale také sepsali podmíněnou dohodu. Ještě, že jsem nenaletěl na t.zv. zodpovědné přístupy, kterými nás ani tak nezahrnuli jako se nás jejich zdůrazňováním opakovaně  snažili obalamutit. Ostatně s výjimkou VV jsou to všechno staré známé subjekty i když personálně se sněmovna z 57% obměnila. Navíc strana VV musí teprve ukázat jak to s předvolebními sliby vlastně myslela. Nový předseda ODS chce usilovat o čitelnost, dominanci na pravici, oponenci levici a vítězství ve volbách. Jsou to hezké a potěšitelné cíle jenom se nemohu zbavit dojmu, že nejde o premiéru, ale několikrát opakovanou reprizu, která vždy skončila neúspěchem. Stačí připomenout závěry z aféry s falešnými sponzory v roce 1997 nebo nadšení z nově plánované cesty po zvolení M. Topolánka předsedou a zklamání téhož funkcionáře když přiznal, že v jím vedené straně mají až přehnaně velké slovo t.zv. kmotři. Dnes na lepší cestu se chystající nejnovější předseda ODS se vyslovil v tom duchu, že Topolánek útokem na kmotry stranu poškodil. Domnívám se, že ji poškodila samotná existence kmotrů, o kterých si zatím nemůžeme být jisti, že svůj vliv konečně ztratili. Uvidíme, zda bude jistější a úspěšnější slibovaný boj s korupcí. Obávám se, že nebudou-li opravdově poražení kmotři, nebude poražena ani ona.

     Jistou beznaděj a nedostatek sebedůvěry politických stran signalizuje v poslední době zveřejněná snaha nominovat jako kandidáty na primátora Prahy osoby známé a možná i slavné ze zcela jiné oblasti než je politika. Majitel známého obličeje bude patrně objektem stranického ovlivňování a subjektem práva podobného tomu co se nazývalo stranická poslušnost. Není to úplně totéž co dřív, rozdíl je ovšem mnohem menší než by bylo zdrávo. Rád bych se v tomto bodu mýlil, ale dříve zveřejněné závazky poslušnosti a z neplnění plynoucí finanční postihy u poslanců nejnovější parlamentní strany optimismus nedodávají. Jenom doufám, že hledání známých tváří se nezaměří na ženy či muže mediciny. Právě lékaři Bém, Langer nebo Rath už nejsou žádnou ozdobou politiky a nelze vyloučit, že ani mediciny. Ponechme slavné a schopné jedince kterékoliv profese kde jsou. Jsou tam nesrovnatelně prospěšnější než by tomu mohlo být v politice, té české především.

     Závěrem se svěřím, že fandím čelnými politiky nové koalice vyhlašovaným cílům. Spočívají na lepších základech než přeběhlictví nedávné doby i když zrovna na něm se podílely i strany nové sněmovny. Minulá vládní koalice v čele s ODS z něj profitovala nejvíce. Přes všechny pochybnosti, které v úspěšnost koaličních cílů mám, si přeji, abychom měli alespoň jednou za čas štěstí a dobrá věc se podařila. Jenom, aby ti co rozhodují byli obdaření schopností správně určit a prosadit to co lze objektivně označit slovy dobrá věc. Ne vždy jsme měli v tomto směru v polistopadovém období, o tom dřívějším nemluvě, důvod k opravdové radosti.

       

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře