Demagogie není důvěryhodnost

13. květen 2010 | 16.43 |

     V předvolebním období je každá argumentace, o které se ti co si říkají politici domnívají, že jim přihraje více voličských hlasů, dobrá. Neradujme se! Úspěšnost některých demagogických rčení, která možná nikdy nebyla myšlena vážně, zase mnohé vypovídá o nás voličích. Hlavně to, že dvacet let po pádu totality a práva každého koho volit nebo jestli vůbec volit, se vždy najde dostatek naivů, kteří nabubřelým a často neupřímným slibům s dětskou radostí a nevyléčitelnou prostoduchostí naletí. Nejen to. Za čtyři roky si to stejně zapáleně zopakují a aby se to nepletlo a zůstali "konzervativní", podrží si svou bezelstnou naivitu v každém dalším volebním roce. Připomeňme z minulosti zapřisáhlé předvolební odmítání komunistů a povolební smířlivost k této straně, ale věnujme se hlavně současnosti. Věci veřejné předem kádrují kdo z čelných představitelů některých stran nesmí být součástí vlády vzešlé z letošních voleb pokud se má tato nová strana na vládě podílet. Doufám, že představitelé VV vědí co říkají a v případě zatím ne zcela jasného volebního úspěchu se budou podle toho chovat. Každý občan, ty kteří na vstup do profesionální politiky neaspirují nevyjímaje, ví že může nastat patová povolební situace řešitelná pouze ústupem ze siláckých předvolebních pozic. Má-li případná ochota v zájmu ustavení vlády poněkud ustoupit z nesmiřitelné předvolební argumentace zůstat pouze tím co říkám a nikoliv skrytou a před voliči zatím tajenou touhou po vládních postech, máme právo znát předem jak tomu bude v každé už dnes představitelné povolební situaci. Ochota k takovým vyjádřením zatím bohužel chybí.

     Novým předvolebním hitem politiků je náhlá chápavost kritiky nadměrných předvolebních výdajů a nelze vyloučit, že i občasných záhadných finančních  zdrojů  věnovaných některým politickým subjektům. Někdy je zmiňováno, že ani ne tolik s ohledem na jejich program jak na závažnost jejich dosavadního i do budoucna očekávaného vlivu na politické scéně. TOP 09 navrhuje řešení formou snížení příspěvku státu politickým stranám na polovinu. Pominu fakt, že zmíněné opatření bude limitovat pouze nárokovou část příjmů politických stran a nikterak se nezabývá úpravou podmínek sponzoringu a připomenu, že všechny politické strany, které byly        v parlamentu již v roce 2001, se rukou svornou a nerozdílnou zleva doprava i naopak podílely na navržení o 100% a konečném zvýšení příspěvku státu politickým stranám za  každý v parlamentních volbách získaný mandát o 80%. Ročně to představovalo navýšení výdajů státního rozpočtu o 112 400 000 Kč, za deset let potom      1 124 000 000 Kč zbytečných výdajů když, jak se ukazuje, pro život politických stran v parlamentu to nebylo nevyhnutelně potřeba. Košile, zdá se, je vždycky bližší než kabát a pro politické strany jejich skupinový prospěch bližší než prospěch všech voličů nebo celého státu a to bez ohledu na to jak konkretně znějí jejich podbízivá předvolební prohlášení. Těch, kteří měli dvě desetiletí příležitost, aby nás v plné míře zklamali, bylo víc než dost. Měli bychom je vystřídat s vědomím, že s těmi novými, které za ně do parlamentu dosadíme by neměli ani vzdáleně v praxi připomínat naplnění pořekadla jeden za osmnáct, druhý bez dvou za dvacet.        

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře