Hezké a příjemné svátky

4. duben 2010 | 10.39 |

Tak jsme se po čtyřicetidenní postní době dočkali. Jedni oslavy jara a pokojného života, jiní připomenutí 2000 let starých událostí, které uznávají jako položení základu spásy celého světa. Jedni si připomínají jarní probouzení přírody, ti druzí utrpení, potupnou mučednickou smrt a slavné zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Nemohu a ani nechci kterékoliv z těchto dvou názorových skupin diktovat, ke které myšlence se mají připojit. Ostatně vezmeme-li tyto dva základní postoje víry a nevíry v dávné události ze svaté země v potaz, potom se nevyhneme ani myšlence, že mnohými vysmívaná a možná jen některými uznávaná a v pokoře vzývaná nejvyšší oběť na Kalvárii byla podstoupena pro všechny. Pro ty, kteří si dnes připomínají mučednickou smrt a zmrtvýchvstání i pro ty, kteří se pouze těší a radují z příchodu nového jara a očekávání vlídnějších dnů než byly ty mnohdy ponuré, které nás provázely dlouhým zimním obdobím.

     Ať už patříte k jedněm nebo druhým, případně vnímáte probíhající období poněkud jinak než v této zemi většinoví ateisté nebo menšinoví křesťané, dovolte krátké osobní vyjádření. Přeji Vám všem, lhostejno ke které filozofické orientaci se ve svém soukromém životě hlásíte, příjemné a pohodové prožití velikonočních svátků v kruhu svých nejbližších. Těch, které máte rádi a o kterých se můžete právem domnívat, že oni mají rádi Vás. Dokážeme-li, jedni jen s dobrou vůlí a jasnou myslí, jiní navíc i s čistou vírou přivítat velikonoční svátky, snad si dokážeme odnést toto přátelské ovzduší naděje v lepší příští i do dalších dní. S takovými myšlenkami můžeme navíc setrvat v přesvědčení, že koloběh života může být mnohem  radostnější než ten, který se nám zdál převládat ještě včera či před několika málo dny.

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře