k dokonalosti chybí hodně

17. březen 2010 | 22.06 |

     Tak jsme se dověděli z teletextu, že politické strany prohlašují na adresu volebních konkurentů, že uplácejí a kradou. Vynikají v tom prý hlavně dvě největší strany, ale ani ostatní nejsou v tomto ohledu t.zv. mimo hru. Nevím co tím chtějí dokázat, ale že jsou za dvacet let na čele politického pelotonu schváceny, unaveny a do jisté míry politicky sterilní a společensky bez invence předvádějí už drahnou dobu. Ostatně zareagovat při přípravě státního rozpočtu na volební rok neschválením nemalých nákladů na volební proces svědčí spíše o tom, že budou vlastní vinou krást z jiných položek či kapitol, aby svůj do značné míry diletantský omyl napravily. Pamatujme na to, že se o tento stav přičinily pouze a jenom ty strany, které jsou zastoupeny v současné sněmovně takže jejich shora zmíněné vzájemné obviňování má jisté opodstatnění. Dokonce si jsou v tom opodstatnění po zásluze všechny rovny. Aby toho nebylo málo tak navíc poslanci vtělili do zákona přidělení dotace obci, která o ni nežádala, pouze měla podobný název jako skutečný žadatel. Poslanecký omyl je prý definitivní a dotaci nelze vrátit i když k tomu jevila neopodstatněně dotovaná obec ochotu. Nejde mi do hlavy proč by nešlo pokusit se o legislativně technickou úpravu a navíc nechápu, že lze takto zacházet s dotacemi od EU. 

     Omluvou budiž současným parlamentním stranám fakt, že nikdo není dokonalý. Když poslouchám špičky kterékoliv z nich mám ovšem dojem, že žádná dosud nedokázala pochopit a uznat tuto slutečnost, která kdysi dala název oblíbenému televiznímu pořadu. Jak v něm někteří nedokonalí vypadali si mnozí ještě pamatují a jak se zdá nic nebrání tomu, aby jim podobně připadali ve věcech společensky mnohem důležitějších i někteří dnešní politici. V dobách cestování dostavníky se na různých zastávkách unavené potahy přepřahaly, aby cestující dojeli bezpečně a včas do cíle své cesty. Jsme-li dnes cestujícími v politicky řízeném dostavníku na cestě do prosperity, spravedlnosti a skutečné demokracie, máme na zastávkách na této cestě zvaných volby také právo, ne-li přímo povinnost, přepřáhnout ty unavené za odpočinuté, abychom přijeli do lepších časů v pořádku a nezbloudili někde cestou. Potahům, které na této cestě vypřáhneme, dejme čas na nutnou rekonvalescenci a zapřáhněme je až někdy příště. Nejen tyto potahy, rozuměj současné strany zastoupené v PS, ale hlavně my máme na jejich odpočinek a nabrání nových sil právo. V současném stavu nám jsou k ničemu nebo téměř k ničemu. 

      

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře

RE: k dokonalosti chybí hodně edita 18. 03. 2010 - 14:06