Jde o prospěch. nikoliv o zásady

4. březen 2010 | 13.59 |

     Tak jsme se dočkali odsunutí stávky dopravců. Nevím, máme-li se radovat nebo plakat nad možným pokračováním frašky, ve které se mocní nedrží principů, ale vytrvale sledují pouze a jenom svůj politický profit. Politik, který dnes horuje za snížení sazby zdanění před nedávnem hlasoval právě pro opatření, které je pro něj v předvolebním období prospěchářsky nepřijatelné. Čelný představitel jiné strany nás před televizními kamerami poučil o tom, že pro něj a jeho stranu není přijatelné, aby benefity a jejich nízké zdanění znamenaly újmu pro rozpočet týkající se všech občanů. Žádný parlamentní jedinec, o subjektech ani nemluvě, nám zatím před volbami neslíbil, že bude-li ve volbách úspěšný, bude jako okrádání rozpočtu chápat i systém nezdaněných a současně nezdůvodnitelných náhrad. K takovým nutně patří i náhrady na dopravu těch členů parlamentu, kteří mají k dispozici služební vozidlo.

     Jako předvolební trumf se objevuje tažení za citelným zdaněním hazardu. Nic proti tomu, jedná se o velmi nebezpečný společenský fenomén, před kterým není imunní žádná do doby před pádem do gamblerství bezproblémově fungující rodina. Nezodpovězena zůstává otázka proč stejná strana neodvolala z funkce svého ministra údajně proti vůli strany zodpovědného za zavedení internetového sázení a nechala si svá až příliš častá vystoupení proti hazardu na dobu pozdější, rozuměj na dobu těsně před volbami. Upřímně řečeno neblahý vliv hazardu na společnost nelze porazit jeho zákazem, nepochybně by byl provozován v utajení. Jiným, také nezrušitelným společenským jevem je prostituce. V minulosti ji někteří nechtěli zdanit, protože jsou zásadně proti provozování tohoto prastarého řemesla a jeho zdaněním by projevili smířlivost k jeho existenci. Smířlivost k existenci společensky i morálně podobně nepřijatelného jevu, hazardu, jim patrně nevadí..

     Předvolební sliby, a směrem k občanovi naprostá mezivolební lhostejnost politických subjektů z výsluní politické scény této země, budou mít ruku v ruce tak dlouhého trvání, jak dlouho bude platit poznatek jednoho politika meziválečného období formulovaný ve slovech "lid chce být klamán". Jinými slovy řečeno tak dlouho, dokud se volič soustředí na většinou prázdná slova předvolební kampaně a bude z nich vybírat pouze to co se bude hodit k jeho vlastnímu prospěchu a to i za cenu poškození ostatních. Tak jednoduché to po volbách nikdy nebude, tento prospěch se u obyčejných lidí nenaplní. Pouze bude dosaženo ne vždy čistých cílů politických stran, příp. jejich funkcionáři podporovaných prominentů. Především být vždy a za jakoukoliv cenu u moci zákonodárné a pokud možno i výkonné. Jinak by pánové Paroubek, Topolánek, ale i mnozí další o těch postech tak často a s ohromným zaujetím nehovořili.     

Zpět na hlavní stranu blogu

Související články

Komentáře

RE: Jde o prospěch. nikoliv o zásady pavel masek 07. 03. 2010 - 19:31
RE(2x): Jde o prospěch. nikoliv o zásady františek kroupa 07. 03. 2010 - 20:36
RE(3x): Jde o prospěch. nikoliv o zásady františek kroupa 07. 03. 2010 - 20:41