Měli bychom poděkovat

7. září 2009 | 16.08 |

     Zařadil-li jsem tuto krátkou zprávu do rubriky celebrity tak proto, že bude pojednávat o skutečných osobnostech, které ač ve velké míře široké veřejnosti neznámé, zasluhují si veškerou úctu, nezřídka vyšší a opravdovější než celá řada těch, kteří se rádi honosí označením VIP. 

     V sobotu 5. září jsem se už asi pojedenácté zúčastnil pravidelné Muklovské pouti na sv. Hostýně. Pouť se koná každoročně první zářijovou sobotu a její cílem je připomenout si v kruhu bývalých politických vězňů komunistického režimu období kdy v této zemi vládla politická zvůle, násilí, proradnost, věznění a justiční vraždy. Je pravdou, že počet účastníků se postupem času tenčí a je rovněž pravdou, že z nedávných junáků se stávají stárnoucí a stále sehnutější jedinci s ubývajícími fyzickými silami i když stále s jiskrou v oku a jasem v mysli. Setkání nejsou nesena v duchu revanše, ale mají především religiozní charakter. Jsou také vzpomínkou na všechny komunistickým režimem utlačované, zlovolně pronásledované a ve zmanipulovaných procesech justičně zavražděné.

     Každý kdo chce v této zemi vědět tak ví, že bývalý režim byl produktem třídní nenávisti, která neoprávněně vedla ke stovkám zavražděných, desetitisícům vězněných a statisícům z justiční nespravedlnosti vůči jejich nejbližším nešťastných. Je otázkou, zda konečně nenastal čas na celospolečenské uznání muklovské oběti, čestnosti a pevného charakteru. Ze strany politiků i tím, že si budou této skutečnosti opravdově a každodenně vědomi. Někteří z nich nebudou potom pokládat za potřebné zúčastnit se těchto poutí zrovna když je před volbami, ale prostě proto, že oběť přinesená politickými vězni v době nesvobody si to zaslouží stejně jako si nositelé této oběti zaslouží upřímné poděkování. 

Zpět na hlavní stranu blogu

Související články

žádné články nebyly nenalezeny

Komentáře