Být aspoň jednou užiteční

17. srpen 2009 | 13.57 |

     Měl jsem za to, že aféra s rekreací v Toskánsku už umlkla. Není tomu tak, stále přináší nová témata zarytého politického souboje. Mirek Topolánek má prý jasné důkazy o spolupráci bývalého šéfa rozvědky s dosud aktivními rozvědčíky. Stěžuje-li si na to, že byl sledován je směšný, stěžuje-li si na prapodivný stav v nedůvěryhodné rozvědce má pravdu. Snad bude vědět kdo z činitelů jeho tříleté vlády nese za takový stav zodpovědnost a nebude tak tajnůstkářský, aby nás s tím neseznámil. Těžko věřit, že by bývalým premiérem naznačený tristní stav rozvědky byl zaviněn současnou úřednickou vládou.

     Do předvolební vřavy přispěl svou troškou do mlýna i dlouho mlčící místopředseda ODS Nečas. Jeho stranickému šéfovi prý chybí schopnost empatie a navíc také sociální inteligence. Doufejme, že totéž, a už s jakýmkoliv přívlastkem, nebude chybět samotnému Nečasovi. Je na čase, aby svůj "kolosální" objev nejen konstatoval, ale také vysvětlil. Tím dřív, že až dosud byl dle medií ke svému předsedovi velmi loajální. Co jej asi přimělo zaměnit oddanosti útočností? Pokud náhlé prozření z dlouhodobé slepoty má vést pouze k udržení se mezi provazy ringu, ve kterém se bojuje o politickou moc, tak není proč nad takovým prozřením jásat. Spíše naopak.

     Politické strany prý hodlají utratit za volební kampaň víc jak půl miliardy Kč. V zemi zmítající se v hospodářské krizi a rostoucí míře nezaměstnanosti není takový záměr ani k vzteku, spíš k opovržení. Až se zas jednou probudí ti sociálně citliví a inteligentní, mohli by třeba přijít na to, že takový balík se dá upotřebit v rámci předvolební kampaně i na humanitární účely. Stačí se jen zleva i zprava vzájemně domluvit a opustit bombastické předvádění se, které má stejně na změnu volební náklonnosti voličů pranepatrný vliv. Volební kampaň by se měla především dělat každodenní prací v průběhu volebního období. To, že předchozí volební období skončilo karambolem v podobě vyslovení nedůvěry vládě v ne zrovna správný okamžik, žádná bombastická kampaň nezmění.  I když je zjevné, že politické strany jsou pro stát a jeho politický život potřebné, ony samy by konečně využily možnost dokázat, že mohou být jednou za desítky let i užitečné.    

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře