Setrvalý stav

13. leden 2011 | 19.21 |

     Meteorolog by řekl setrvalý stav. Ano, tak nějak se jeví politika v této zemi. Možná není výraz setrvalý stav pro politiku dostatečně srozumitelný, mně se ale nejeví o nic  méně pochopitelný než v předpovědi počasí. Čachry na ministerstvu obrany střídá v centru mediálního zájmu podezření na čachry s praním prádla na ministerstvu vnitra. Jen jméno Barták nahradilo jméno Langr. Který subjekt asi vyzvedl jejich nositele až do nejvyšších pater nikoliv zcela čisté české politiky a kdo vlastně z této prapodivné ekonomické hry, ne-li trestné činnosti, nejvíce profituje osobně a kdo skupinově? Ať je to kdokoliv, nezůstává sám. Pomalu pokračuje i hra o nového policejního prezidenta nebo o odhalení skutečného zájemce profitujícího z koupě práv na vydání, lépe řečeno naprosté nevydání knížky z vězení, kterou tam při odpykávání trestu za vraždu p. Kočky sepsal odsouzený Ďuričko.  Ten Ďuričko, který byl velmi blízko naprosté funkcionářské špičce z řad ČSSD. Podle J. Paroubka by zveřejnění zmíněných údajů mohlo být pomstou bývalého volebního manažéra a ještě dříve ministra obrany Tvrdíka. Pěkně se nám politické strany vybarvují. Ostatně nedávno odejitý a od předsedy ODS a premiéra stále důvěru požívající bývalý ministr životního prostředí Drobil je způsobem, který odkrýt je úkolem policie, účasten nebo podezřelý z účasti na plánu zneužít značnou část dotací, které má rozdělovat Státní fond životního prostředí, ve prospěch ODS a osobní politické kariéry p. Drobila v cestě za postem premiéra. Fakt, že část ODS se dnes staví za požadavek odchodu Drobila z funkce místopředsedy strany, může být projevem prozření a touhy po  politické a morální čistotě ODS, stejně jako po manifestaci rozhodného postoje vůči stranickému šéfovi Nečasovi. Prostě mu možná říkají dej si na nás pozor, dost bylo v této straně Nečase a příliš málo naší pevné pozice. Jsem zvědav, zda je vládní koalice schopna ustát veškerá vnitřní pnutí, která ji provázejí snad celé funkční období, nebo jen spěje k posílení postavení TOP 09 na politické scéně a postupného oslabování ODS a VV až k úspěšné" koaliční sebedestrukci. 

     Každá strana nás před volbami ujišťovala a jen totálně naivní jedinec neví, že i před těmi příštími bude ujišťovat o tom, jak jí záleží na obecném prospěchu, blahu každého občana, ekonomické prosperitě, nezadlužování státu, sociální i trestněprávní spravedlnosti, lidských právech, ztotožnění zájmů politiků se zájmy občanů a mnoho dalších, často bezobsažných hesel, majících pod vedením agentur specializovaných na ovlivňování veřejného mínění jediný cíl. Zajistit co nejvíce hlasů u volebních uren a následně nikdy nepřiznaný, přesto často praktikovaný, co největší odstup parlamentní i vládní sféry od "řadových" občanů. Lišit se budou pouze hlasitě vyhlašované cíle a ideologické cesty pro jejich naplnění. Utajená shoda levicových i pravicových, stejně jako těch uprostřed, zůstane skryta před očima voličů a bude spokojeně naplňovat obsah první i druhé věty tohoto odstavce. Není divu, že mnohé z nás napadají, místo vzpomínek na někdejší zvonění klíči, myšlenky na realizaci  veršů, které v době minulé několikrát připomínal můj otec :"rež a rúbej do krve, po tej panskej kotrbe". Zatím doufám, že se dokážeme odshora až dolů vzpamatovat a naplnění zmíněných veršů v praktickém životě nebude nutné. Zrovna tak jsem si vědom, že od zmíněného kroku nemusí dnes být zrovna daleko.        

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře