Presumpce neviny není automat

10. srpen 2009 | 16.59 |

     V novinách se znovu objevily příběhy kouzelně úspěšného investora a expremiéra Grosse. Zatímco první příběh vyvolával různá podezření, o druhém zřejmě není třeba pochybovat. Na výsledek však vrhá stín možné spojení s pochybnostmi z první Grossovy investiční vlny. Mohlo by údajně jít o peníze získané způsobem, který vzbuzoval pochybnosti. Přiznejme, že žádná "levárna" nebyla prokázána a do doby než se to podaří, platí z hlediska trestněprávní odpovědnosti presumpce neviny.

     Odhlédneme-li od postavení podezíraného občana a vezmeme do úvahy pozici podezíraného politika, nastává poněkud jiná situace. Před trestními orgány je politik nevinen do prokázání viny. V tom jsme si rovni. Před soudem voličů ve volbách je to jinak. Volič musí řešit dilema, je-li větší chybou zachovat presumpci neviny a po volbách případně zjistit, že zvolený kandidát je vinen, nebo je-li větší chybou podezřelého kandidáta nevolit a posléze zjistit, že mu bylo vznesením obvinění ukřivděno.

     Tento problém se samozřejmě netýká p. Grosse, který nikam nekandiduje. Jinak je to s těmi, kteří kandidují a náhodou na nich ulpívá stín podezření. Vezmeme-li v potaz fakt, že neexistuje politik, bez kterého by to ve vládě nebo parlamentu nešlo, potom buďme velmi obezřetní. Kdysi jsem chtěl volit do jedné parlamentní komory ČSL, za kterou kandidoval její někdejší předseda, který byl před volbami označen jako konfident StB. I když se mi velmi líbilo jeho vystoupení v jedné televizní debatě a nebyl prokazatelně usvědčen, raději jsem jej nevolil. Stejně budu uvažovat i příště. Upřednostním nezvolení spravedlivého před nebezpečím pomoci do vysoké politiky potenciálně bezectnému a bezpáteřnímu. To vše, pokud podezření vznese někdo objektivní jako media, občanské iniciativy a pod., nikoliv politické strany.     

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře