Kořeny přítomnosti lze hledat v minulosti

26. leden 2011 | 19.09 |

         Více než dvacet let trvají zatím ne zcela naplněné naděje na nerušený rozvoj demokracie v této zemi. Místo skutečných chlapů žijících celoživotním naplňováním zásady slovo dělá muže se v politice pohybuje nadbytek půlchlapů ochotných ohýbat zásady rovného jednání ve svůj prospěch nebo prospěch vlastní strany.Občan má neodbytný pocit, že neúměrně roste počet těch co pragmatismus degradovali na hledání osobního nebo skupinového prospěchu, místo aby se jej pokusili povznést na hledání nejúčinnějších cest k zajištění prospěchu celé společnosti. Mnozí především zvládli praktiky technologie moci takže máme celou řadu mistrů v získávání volitelných míst na kandidátce, ale méně těch, kteří si takovou poctu objektivně zaslouží a ještě méně těch, kteří si zaslouží stát až na vrcholu společnost řídící pyramidy. 

     Navrhuji položit si několik otázek. Nebylo podhoubím dnešního stavu i přehlížení názorů politických odpůrců zdůvodňované v první polovině devadesátých let vyšším počtem parlamentních mandátů volebně úspěšnějších místo přednesení věcných argumentů ? Nepatřila k výbavě průkopníků dnešní neutěšené situace praxe falešných sponzorů, půjčky od ne zcela důvěryhodných věřitelů, nesplácení dluhů, utajování věřitelů, praxe rozpočtového porcování medvěda, neprůhlednost výběrových řízení, vzájemného špiclování, přeběhlictví v zájmu účelové většiny nebo ohánění se trestní nepostižitelností tam kde se nedostávalo morálky? Bylo opravdu potřebné směšné a současně smutné divadlo s výběrem a jmenováním nového policejního prezidenta? Lze vůbec pochopit neschopnost premiéra být buď velkorysý u odhalení někdejšího šmírování politiků ODS firmou ministra Bárty, nebo naopak tohoto při nepravdě přistiženého ministra z vlády odstranit místo truchlohry na vyslovení omluvy a spokojení se s ní když zdaleka není jasno, zda nebudou odhalení novinářů v této kauze pokračovat? 

       Bídou politiky zůstává neochota k vymýcení praktik, které ukazují, že naše politická scéna do třetího tisíciletí teprve vstoupí, místo aby v něm už byla. Nechejme se překvapit, jestli aspoň někdo naplní svou činností citát vyzývající nás žít, milovat a mluvit pravdu. Z dnešního stavu věcí veřejných je pravděpodobnější, že praxe spíš odsune taková přání do oblasti utopie a bláhových očekávání. Tím dříve, že po období do značné míry účelových tvrzení, že sněmovní volební systém brání vzniku silné vlády produkováním těsných volebních výsledků, jsme v poslední době svědky přemíry třenic, vzájemného nepochopení a ustavičných soubojů uvnitř koalice, která získala nejen prostou, ale téměř ústavní většinu ve volbách do PS. Místo výhradně úsilovné politické práce mající za cíl rozvoj této země se dovídáme o stále  novějším drancování rozpočtu, zabředáme stále níž do korupčního prostředí a jsme svědky smutného divadla permanentního předvolebního boje. Bohužel nikoliv kampaně s předvedením kdo chce být jak skutečně prospěšný. S dlouhodobě s kormidlem společnosti zápolícími subjekty i jednotlivci se dále nedostaneme. Přes nejistotu jak by to bylo dále, je patrně jedinou pozitivní nadějí přepřáhnout ohleděné politické koně za ty, kteří zatím neměli možnost zklamat. To nemusí znamenat překotnou změnu  pravolevé orientace, ale vyžaduje nalezení těch, kteří dokáží své poslání v čele společnosti v plné míře naplnit. Na rozmyšlenou máme už jenom tři roky a to není mnoho.  

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře

RE: Kořeny přítomnosti lze hledat v minulosti mr.peter 28. 07. 2012 - 01:36