Jak to bude s důchodci?

3. říjen 2009 | 21.14 |

     Rád bych se zastavil u čtvrtečního večerního TV pořadu pí. Jílkové, který proběhl na téma důchodci a důchody. Předem sdělím, že mě nepříjemně překvapila celá řada z volajících posluchačů, která se chovala podle asi 60 let staré a poněkud kruté veršovánky "dědeček a babička ujídají nám chlebíčka" Ještě, že nám tito rádoby vtipní a místy nanávistní jedinci řekli jaký mají vztah ke generaci svých rodičů a prarodičů, ne-li k jejich příbuzným samotným. Aspoň je nemusím mylně řadit mezi slušné lidi.

     Ve studiu přítomné důchodkyně otevřely problém kdy t.zv. starodůchodci měli do konce roku 1995 za jinak stejných podmínek (doba zaměstnání a pod.) vypočteny důchody v průměru až o 10% nižší než novodůchodci t.j. ti, kteří odešli do starobního důchodu po 1.1.1996. Svá stanoviska k problémům starších spoluobčanů měli možnost prezentovat především dva bývalí ministři práce a sociálních věcí, poslanci Nečas a Škromach.

     Aktéři nezklamali a diskuse často sklouzla, budiž spravedlivě řečeno, že více ze strany p. Škromacha, do politické argumentace na úkor odborných hledisek k současné ekonomické situaci seniorů.  V zápětí uvedu 6let stará stanoviska tehdejšího ministra Škromacha a laskavý čtenář si může sám udělat obrázek jak situace v mezidobí pokročila. JIž v roce 2003 sdělil p. ministr na písemnou interpelaci člena parlamentu, že původní poměrný rozdíl průměrných staro a novodůchodů klesl díky diferencované valorizaci z počátečních 10,1 na 2,5% a činil 152 Kč. Uvedl rovněž, že vláda si je tohoto problému vědoma a její úsilí směřuje k tomu, aby byl co nejrychleji vyřešen v rámci budoucích valorizací. V rozporu s tímto záměrem však nebylo už na další rok diferencované zvýšení důchodů staro a novodůchodců navrženo. Z vystoupení účastnic TV debaty soudím, že se to nepovedlo ani vládě ČSSD ani vládě ODS dodnes. I když by se mi hodil, rád  oželím často zmiňovaný 13. důchod ve prospěch byť jen částečného odstranění nespravedlnosti založené rozdílným výpočtem výše důchodů před a po 1.1.1996. Věřím, doufám že ne bláhově, že se nás s takovým názorem najde víc.

        

Zpět na hlavní stranu blogu

Související články

žádné články nebyly nenalezeny

Komentáře