Mystifikace od dříve důvěryhodných

6. březen 2010 | 10.36 |

     Moje důvěra v t.zv. úřednickou vládu dostala povážlivou trhlinu. Politické strany ve své praxi znají výměnný obchod při přípravě hlasování o pro ně důležitých zákonech, nepolitická vláda šla poněkud dál. Už zná cenu za dosažení předvolebního klidu. Dokonce nastoupila cestu zatajování důležitých a rozhodujících informací před hlasováním v parlamentu. Jestliže mystifikuje premiér sněmovnu před hlasováním o opětovném snížení zdanění zaměstnaneckých benefitů uvedením předpokladu dopadu do státního rozpočtu ve výši desítek milionů když ministerstvo financí předpokládá dopad ve výši cca 1 mld Kč a předseda senátorského klubu ODS Julínek připomíná, že odhad této vlády o přínosu pro rozpočet před podzimním hlasováním o zvýšení zdanění činil 750 mil. Kč tak to minimálně znamená, že se na politické scéně bezostyšně lže. Čistá v tomto souboji větších či menších špinavostí nezůstává ani dosud důvěryhodná vláda.

     Povážlivou trhlinu dostává i názor, že vládu tvoří apolitičtí odborníci. Dnes už není nutno pochybovat o tom, že nebude naplněna údajná dohoda před utvořením vládního kabinetu v tom smyslu, že ministři této vlády nebudou kandidovat do PS. Někteří z nich se dokonce o zařazení na kandidátky hlásí i když k tomu používají diplomatických formulací. Vzniká pochybnost, zda jsou tak apolitičtí jak tomu (možná) bylo v době kdy vykonali ministerský slib. Stojí-li jim zdání důvěryhodnosti před veřejnosti za zatajení rozpočtového schodku a opuštění vlastního návrhu na zvýšení zdanění benefitů prosazovaný pro ozdravění státního rozpočtu, pak je na místě se ptát, zda se nejedná o zárodek symptomů populismu. Zárodek odklonu od odbornosti k politice nebo politikaření.

     I když jsem až do hlasování o opětovném snížení zdanění zaměstnaneckých benefitů pociťoval k této vládě vyšší stupeň důvěry než k řadě její předchůdkyň, nezbývá  než si položit otázku, zda její členové již nejsou politiky se vším (i tím nikoliv dobrým) co k tomu patří. Pokud ano, tak se naděje na ozdravení politiky vstupem nových a ve vládních funkcích kvalifikovaných jednotlivců stává do značné míry pouhou fikcí. Kdo dovede zamlčet skutečnou výši deficitu pramenící z populistického opatření v pozici údajně nepolitického ministra, ten neskýtá záruku, že odolá populismu, ať to stojí co to stojí, v pozici politika už otevřeně a nikoliv jen skrytě reprezentujícího konkretní politickou stranu. 

Zpět na hlavní stranu blogu

Související články

Komentáře

RE: Mystifikace od dříve důvěryhodných jezevec 12. 03. 2010 - 17:16
RE(2x): Mystifikace od dříve důvěryhodných františek kroupa 14. 03. 2010 - 12:59