Trvalý nedostatek opravdovosti

14. srpen 2010 | 20.31 |

     Snad každý z nás slyšel poznámky o diplomatickém vyjadřování skrývajícím skutečné názory či úmysly jejich autora. Podobně je zažitý názor, že uměním politika je neříct mnoha slovy vůbec nic nebo naopak navodit bezdůvodné přesvědčení posluchačů nebo čtenářů, že politik je s nimi zajedno i kdyby se jeho názor ubíral zcela opačným směrem. Nikdo už pravdivě nevysvětlí, ani nepřizná, proč byly údaje o letecky na schůze PS cestujících zákonodárcích v minulosti tajné a pochybuji, že se dovíme skutečný důvod proč najednou budou tyto údaje zveřejňovány. Podstatnou část vlády přece tvoří prakticky stejné subjekty jako ty z let 2006 - 2009. Nelze ovšem vyloučit, že letuchtiví poslanci z poslední schůze PS byli členy strany, kterou je třeba podrobit kritice. Ministerstvo financí chce snížit odpočet z daní a tím vytvořit fond na likvidaci následků budoucích povodní. Bylo by to hezké, kdyby nebylo z jiných než vládních pozic zveřejněno, že návrh na snížení odpočtů byl připraven již před povodněmi a o dnešním bohulibém zdůvodnění  v něm nebyla ani zmínka. Nelze vyloučit, že stát plánoval použít takto získané prostředky na jiné než povodňové účely a naskýtá se otázka jakým dalším rozpočtovým kouzlem prostředky na původně uvažovaný účel získá.

     Po jednostranné rozpravě schválila PS vládní prohlášení, aniž by se koalice jakkoli namáhala vysvětlovat a obhajovat vlastní návrh. Slovenská politika je dál minimálně v tom, že hlasování o vládním programu předcházela diskuse koalice s opozicí. Budiž spravedlivě řečeno, že v podivnostech nejsme sami. Nákup tomografů z veřejných prostředků přes překupníky provázela v Rusku korupce, která zvedla cenu na trojnásobek ceny u výrobce. Američané zase mají připomínky k tomu, že prezident Obama slíbil na začátku výkonu mandátu, že zruší základnu Guantanámo, aniž by tento slib do dnešní doby splnil. I když nás skutečné nebo jen zdánlivé podobnosti  v přístupu politiků k občanům i svým vlastním slibům činí podobnými s velkými státy světa, nenechme se mýlit. Taková podobnost nás zcela jistě neposouvá ke světovosti. Stejně nás k ní neposouvá ani vypovězení teatrální smlouvy VV o poslušnosti při hlasování v PS poslancem Humlem. Ten údajně není a nemůže být členem strany, protože byl v minulosti v KSČ. Odpověď na otázku v čem jsou VV více než celý tento stát, když bývalý komunista nemůže být jejich členem, ale současně jej tato strana klidně může přivést do parlamentu, mi poněkud uniká. Snad to budou vědět alespoň špičky této záhadné politické strany. 

     Poněkud radostněji vypadá v šedi české politiky skutečnost, že při schvalování rozpočtu nebude pokračovat jev, který jsem už dávno označil slovy politické darebáctví. Porcování medvěda. Jen nevím, mají-li ti kdo se na provozování zmíněné praxe osobně podíleli právo si přičítat zásluhu na její ukončení.

Ministr financí může stokrát pevně doufat, že ukončení bude navěky, nic to nezmění na faktu, že tomuto jevu se mimořádně dařilo i v době kdy on sám byl členem nebo předsedou rozpočtového výboru PS nebo ministrem financí předminulé vlády. V této zemi ani nelze doufat, že se dovíme jak bylo naloženo se 60 mld. Kč, které byly na porcování medvěda za posledních 10 let vynaloženy. Stejně tak nechovám naději, že se někdy podaří, když už ne potrestat, tak alespoň veřejně označit ty, kteří takto získané prostředky zneužili nebo zneužít umožnili. Do doby než se alespoň začnou opravdově napravovat neserioznosti politikou vytvořené nebo umožňované, budeme sice mít stále poměrně vysoký počet lidí živících se politikou, ale současně trvalý nedostatek skutečných a odborně i  lidsky zdatných politiků.   

          

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře