Stranické události na veřejnosti

27. srpen 2010 | 22.13 |

     Mám pocit, že přes rozdílné ideologické přístupy mají politické strany něco společného. Každá tvrdí, že je tou nejsprávnější organizací pro správu věcí veřejných. Na  porušování dobrých politických mravů poukazuje jen u ideových oponentů, nikoliv u spolustraníků, byť by se dopustili téhož jednání, které u členů jiných stran kritizuje. To neznamená, že občan, voliče konkretní strany nevyjímaje, musí přistoupit na tuto hru na politickou čistotu vlastních řad. Je tomu zcela naopak a na politické scéně začínám pociťovat nedostatek zmíněné čistoty zprava, zleva i uprostřed. 

     Krajští hejtmani, až na jednu výjimku zastupující ČSSD, sesadili hejtmana a svého spolustraníka D. Ratha z funkce místopředsedy jejich asociace.  Mám pocit, že do značné míry došlo ke zneužití uváděných, dle mého soudu zástupných, důvodů tohoto kroku (neúčast na společném obědě hejtmanů s vládou před zahájením společných jednání) a nemohu se zbavit dojmu, že se před veřejností odehrává vnitrostranický boj před volbou předsedy ČSSD. Uvnitř ODS se rovněž musí odehrávat zajímavé věci když její předseda chce vstoupit do volební kampaně před komunálními a senátními volbami s praporem boje proti korupci ve státě i ODS.  Dopustím-li se úvahy, že něco neexistujícího by nemohl žádný politik povýšit na vlajkovou loď boje o hlasy voličů, tak mi z toho vychází, že na obou úrovních je minimálně důvodné podezření, ne-li jistota, že korupce je realitou. Ostatně na existenci kmotrů a nutnost boje proti nim poukazoval již bývalý předseda ODS p. Topolánek. Přiznávám, že takto pozdní očista není v mých očích nadějí na masovou podporu u volebních uren. To až příště, pokud budou obě korupční prostředí trvale vyčištěna.

     Novináři splnili svou zpravodajskou povinnost ve věci částečného financování přestavby domu bývalého poslance KDU-ČSL Ambrozka z poslaneckých náhrad. Již v době obdobných problémů někdejšího premiéra Grosse sdělil v televizi erudovaný právník, že kdyby zákonodárce chtěl, aby poslanecké náhrady byly vyúčtovány, uvedl by to do zákona. To se až do dnešního dne nestalo a tak je využití náhrad ponecháno na libovůli poslance, který sice může být vystaven odsudkům veřejnosti, nikoliv přestupkové komise nebo soudce. Předsedkyně KDU se k problému vyjadřovala v televizi. Závidím ji přesvědčení, že když Ambrozek odstoupil z kandidatury na zástupce hejtmana tak jeho kauza přestane zatěžovat KDU-ČSL. Pokud je přesvědčena o tom, že případ by mohl její stranu poškodit, dost mi uniká proč by se měla její strana stát po odstoupení provinilce z kandidatury čistou jako lilie. Vždy zůstane pravdou, že k popsanému incidentu došlo u člena její strany, která jej opakovaně dávala na sněmovní kandidátku a prosadila jej do funkce ministra. Opravdová očista není věcí gest, ať skutečných nebo teatrálních, ale záležitostí dlouhodobého vývoje s opravdovým aplikováním dříve u nás bohužel zprofanovaného hesla důvěřuj, ale prověřuj. Libor Ambrozek není raubíř a KDU není spolkem nedůvěryhodných. Jen musí tuto skutečnost dlouhodobě a opravdově prokazovat. Ostatně jako kterákoliv jiná strana na naší politické scéně.                 

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře

RE: Stranické události na veřejnosti kalabcik 31. 08. 2010 - 22:10
RE(2x): Stranické události na veřejnosti f. kroupa 02. 09. 2010 - 15:29
RE: Stranické události na veřejnosti f. kroupa 01. 09. 2010 - 21:35
RE: Stranické události na veřejnosti kalabcik 03. 09. 2010 - 18:44
RE(2x): Stranické události na veřejnosti f. kroupa 04. 09. 2010 - 17:46
RE: Stranické události na veřejnosti karel jezek 03. 09. 2010 - 21:07
RE(2x): Stranické události na veřejnosti f. kroupa 04. 09. 2010 - 17:41
RE: Stranické události na veřejnosti kapitan 05. 09. 2010 - 09:11
RE(2x): Stranické události na veřejnosti f. kroupa 05. 09. 2010 - 16:08