K návrhu změny v ratifikaci mezinárodní smlouvy

29. říjen 2009 | 10.53 |

     Strana zelených chce změnit zákon, aby místo prezidenta mohl podepsat mezinárodní smlouvu premiér. Mohlo by se tak stávat dvěma způsoby. Buď tuto pravomoc přenese v případě konkretní smlouvy na premiéra prezident nebo se tak stane automaticky po uplynutí zákonem stanovené doby na podpis po ratifikaci příslušné smlouvy v obou komorách parlamentu a prezident v této době smlouvu neratifikuje. Má se tak prezidentovi umožnit zachovat si tvář a nejít proti vůli parlamentu.

     Nemyslím, že jsou nutné dva způsoby převodu podpisové pravomoci. Navrhoval bych automatický převod na premiéra pokud nebude prezident v zákonem stanovené lhůtě konat a obě parlamentní komory schválí návrh smlouvy t.zv. ústavní, t.j. třípětinovou většinou. V takovém případě by mělo být ústavní povinností premiéra smlouvu ratifikovat do doby, která mu bude pro takový úkon zákonem stanovena. Pokud nebude smlouva v parlamentu ratifikována ústavní většinou, měl by mít prezident právo v zákonem stanovené lhůtě podepsat nebo do stanovené doby smlouvu vrátit s odůvodněným návrhem na revokaci původního usnesení oběma komorám PČR. Neučiní-li ani jedno ani druhé, nebo bude jeho návrh přehlasován, přechází povinnost smlouvu do stanovené doby ratifikovat na premiéra. Aby byl takový postup vynutitelný, měl by návrh změny zákona obsahovat i postihy za zanedbání stanovených povinností. 

     Na původním návrhu strany zelených mi není jasné konstatování, že navrhovaný postup umožní Klausovi zachovat si tvář. Ratifikace parlamentem schválených mezinárodních smluv není prostor na předvádění soukromých postojů. Podpis mezinárodní smlouvy není projevem vůle prezidenta jako občana, ale po schválení v parlamentu projevem vůle ČR vůči druhé smluvní straně. Na vyjádření prezidentových postojů je pamatováno ve druhém odstavci tohoto článku, na konci ratifikačního procesu by pro ně již nemělo být místo.       

Zpět na hlavní stranu blogu

Související články

žádné články nebyly nenalezeny

Komentáře