Dělá slovo i politika ?

29. leden 2010 | 21.26 |

Postupem doby uzrává v české společnosti málo vídaná zvláštnost.  Na parlamentní scéně lze v oblasti rovného jednání jen stěží rozlišovat podle stran, ale dělící rovina se nebezpečně zjednodušuje na rozhraní politik - normální občan. Navíc díky politikům dostává označení politik nebo politika hanlivý přídech s velmi hořkou příchutí. Člověk by očekával, že ti co se hlásí ke konzervativismu budou ctít alespoň takové hodnoty jako čest nebo pravdomluvnost. Chyba lávky, bývalí ministři, předseda poslaneckého klubu nebo náměstek ministra se bratříčkují s člověkem podezřelým z ekonomické kriminality a s vědomím, že drzé čelo je lepší než poplužní dvůr lžou celé veřejnosti, že zmíněného člověka neznají nebo že s ním nikdy nepřišli soukromě do styku. Ještě, že tyto pány usvědčili novináři ze lži. Ne zcela jasné je  poradenství odpůrce rozšiřování těžby uhlí ve prospěch Mostecké uhelné společnosti, která má naopak zájem omezení těžby prolomit. I když nevíme v čem a jak tento politik zmíněné firmě radil, je tato angažovanost minimálně zajímavá. Otazníky vyvolává konzervativní politik, který ujišťoval před minulými volbami, že jeho strana nebude součástí vlády, která by se jakkoli opírala o podporu KSČM, aby na toto tvrzení hned po volbách rezignoval a o dříve odmítané podpoře vyjednával.   

          Z opačné strany politického spektra se zase objevuje podezření, že nemusí být respektována  údajná předchozí dohoda, že ministři t.zv. úřednické vlády nebudou zařazeni v letošním roce na volební kandidátky stran, které se na utvoření kabinetu podílely. Příslušná strana to zatím popírá. Jistotu budeme mít až budou kandidátky zveřejněny. To se samozřejmě týká i zmíněného konzervativce, odpůrce spolupráce s KSČM, který prohlásil, že na kandidátce jeho nové strany současní ministři nebudou. Doufejme, že nezmění názor jako po minulých volbách. Před čtyřmi lety tvrdil, že volební program jeho strany je nejkvalitnějším zbožím na politickém trhu, aby tuto kvalitu posléze opustil a založil novou stranu s jiným programem než byl ten, kterému (a své původní straně) vděčí za zisk svého současného mandátu, kterého se, jak také v této zemi jinak, při založení nové strany nevzdal. Nemohu se zbavit dojmu, že dnešním politikům je k smíchu zásada, že slovo dělá muže a skutečného chlapa dnešní politika z velké části postrádá. A to nám Janek Ledecký už kdysi dávno zpíval o tom, že sliby se mají plnit nejen o vánocích.  

         Nemám v tomto článku jiný cíl než  upozornit na pouze omezenou spolehlivost postojů dnešních politiků, pro které není jen bližší košile než kabát, ale v případě potřeby bližší nátělník než košile a nevylučuji, že ještě objeví vyšší stupeň blízkosti slipů proti kalhotám. To vše s naší neuváženou pomocí působící tak dlouho dokud budeme mlčet jako příslovečné ovce a budeme jim dodávat nezaslouženého sebevědomí, že si mohou dovolit cokoliv, protože nás a naše postoje mohou ovládat levou zadní.

Skutečně si to přejeme nebo budeme schopni hledat i jinde než u těch zavedených, kteří se více než často neosvědčili nebo osvědčili jen pro úzké skupiny, ale v žádném případě ani v plném rozsahu své voličské základny, o všech občanech této země ani nemluvě ?                                                                                                              

Zpět na hlavní stranu blogu

Související články

žádné články nebyly nenalezeny

Komentáře