Situace se ne a ne zlepšit

3. květen 2013 | 19.10 |

     Zdá se, že naděje vkládané v této zemi do kohokoliv nebo čehokoliv mají často společný osud. Velkolepé plány vlády na protikorupční zaměření dostávají povážlivou trhlinu prohlášením významné státní zástupkyně Bradáčové, že specializovaný protikorupční policejní útvar obchází v desítkách případů státní zástupce. Kladu si otázku, zda se nelze domnívat, že bývalý elitní policista ve funkci ministra vnitra by měl zvládnout úkol takovému zneužití pravomoci zamezit nebo dokonce předejít. Snad se podaří odkrýt čistou pravdu a zbavit se těch, kteří zklamali. Má-li pravdu Bradáčová, mnozí z policie zřejmě nejsou lidmi na svém místě. Lže-li Bradáčová, není člověkem na svém místě ona. Zbývá odpovědět na otázku, je-li správným orgánem na místě bojovníka proti korupci současná vláda.

     Bývalý prezident se rozloučil na prahu letošního roku nadrozměrnou amnestií. Je zajímavé, že dodnes není zcela jasno kdo a proč zrovna takovou amnestii připravil. Současný prezidentský kancléř nás ujistil, že to byli pracovníci z okolí V. Klause. Jeden z takto jmenovaných, který je právníkem, se brání a dává nám na vědomí, že svůj podíl neslo na přípravě konečného znění amnestie ministerstvo spravedlnosti a on sám nenese na vyhlášeném znění žádný podíl. Ministr spravedlnosti toto tvrzení odmítá a chce se bránit právní cestou. Mám dojem, že se všem aktérům spíše podaří ukázat jak vypadá Kocourkov v české praxi než se zdárně vypořádat se svým posláním. Nelze se divit, že roste počet těch, kteří se za představitele této země stydí. Roste bohužel i míra nespokojenosti a všeobecné naštvanosti.

     Už několik měsíců máme v úřadu hlavy státu historicky prvního přímo zvoleného prezidenta. Pokud jde o mě tak nezklamal. Přemíra bonmotů, přehnaného sebevědomí, snaha maximálně rozšířit vyhovující prostor prezidentských pravomocí, poněkud aktivistické pojetí výkonu funkce.  Zbytečně medializovaný souboj s ministrem zahraničí o obsazení postu velvyslankyně v SR v situaci osobní podjatosti dané její zapojením do prezidentské předvolební  kampaně. Ne zcela pochopitelné vystoupení na tiskové konferenci v rámci oficiální návštěvy Rakouska nevhodným rozebíráním českých vnitropolitických vztahů prezidenta k vládě a ministru zahraničí. Chce-li zůstat zatím až třetím českým prezidentem pouze a výhradně jen z časového hlediska, měl by na výkonu prezidentské funkce mnohé vylepšit. Času i příležitostí bude mít nesporně dostatek. 

     Mnoho štěstí neměl v dosavadní činnosti Ústav pro studium totalitních režimů. Zčásti zvolenými orgány a zčásti následným svobodným rozhodnutím řady pracovnáků USTR vynucené personální změny, navzájem se vylučující postoje jednotlivých skupin současných či bývalých pracovníků, veřejné úvahy z řad politiků nejen k situaci, ale i existenci ústavu nesvědčí o dospělosti postojů těch, kteří jsou, zatím bohužel pouze teoreticky, zodpovědnými funkcionáři. Politikaření při vzniku tohoto ústavu, který nám mohl v jiné situaci podat mnoho objektivních poznatků, prosazování zájmů politických stran celého politického spektra na úkor objektivního poznání pravdy, patrně přesvědčení, že pravdou je to na čem se usnesou a nikoliv to co se stalo nebo nestalo je neblahým vkladem politické scény do činnosti ústavu schopného naplnit své poslání pouze a výhradně za okolností zcela opačných. To by ovšem nesměl vzniknout vlivem činnosti české politické scény.

     Ke konci se konečně blíží vyšetřování aféry známé pod názvem Promopro. Je dobře, že jsou shromážděny důkazy opravňující obžalovat 12 podezřelých. Možná by bylo vhodné zveřejnit proč není mezi obviněnými bývalý ministr obrany Vondra. Nemám důvod si myslet, že nese i jinou než politickou odpovědnost a stejně tak nemá celá řada lidí opačného názoru důvod si myslet, že můj postoj je nezpochybnitelný. V každém případě zůstává faktem, že v této zemi se zcela bezostyšně krade, podvádí, kořistí na úkor celé společnosti i na úkor mezinárodní pověsti této země. Je mi líto, ale mezi charakteristiky této pověsti je už dávno nepoužitelné slovo dobrá. To není bohulibý výsledek polistopadového období, které nedokázalo využít slibných možností spojovaných se spravedlivým pádem totality. Bohužel. 

    

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře