Zkusím zvolit lepšího ze dvou

23. leden 2013 | 23.19 |

     Do konečné fáze mnohými tolik očekávané přímé volby prezidenta chybí pouhé dva dny. Do posledního "duelu" kandidátů před televizními obrazovkami jeden. Dosavadní průběh volební kampaně první přímé volby nikterak nezažehnal platnost otázky, zda vyhraje ten lepší nebo ten, který má ve svém týmu lepší manipulátory s veřejným míněním. K tomu přistupuje i ovzduší vyvolané prezidentskou amnestií a podivnými reakcemi Hradu na otázky s ní spojené. Ostatně ani p. prezident Klaus nevnesl do problému jasno. Tvrzení, že on neví jestli amnestovaný soudce Berka je velký, malý, tlustý nebo hubený, protože ho nezná, nikterak neodpovídá na hlavní problém jeho vztahu k rozsáhlé amnestii. Totiž jak je možné, že amnestoval i takové činy jako ten Berkův? Pokud tak učinil a věděl co může nastat je to špatně. Pokud to nevěděl je to snad ještě hůře. V takovém případě bychom se až ve finiši jeho pobytu v nejvyšší ústavní funkci dověděli, že ne vždy si vybral spolupracovníky, na které by se mohl spolehnout nejen on, ale i kdokoliv z občanů této země. To by nebylo nejlepší vysvědčení pro ekonomického protagonistu polistopadového období.

     V probíhajícím prezidentském duelu se zaměřím pouze na druhé kolo. Můžeme jenom doufat, že se mnozí, kteří měli na dosavadním průběhu jakýkoliv aktivní podíl, poučí pro prezidentské volby 2018 a nebudou opakovat letošní chyby. Ostatně totéž by slušelo i nám voličům. Myslím, že tyto poznámky jsou jasné všem, kteří si přečetli některé diskuse na internetu nebo byli adresáty rozsáhlé předvolební mailové i jiné korespondence, která na nás útočila ze všech stran. Bohužel více než často právě a jenom v duchu výše zmíněných manipulátorů s veřejným míněním. Pokud jde o osobní souboje kandidátů moc se nepodařilo naplnit před kampaní pro druhé kolo vyhlašovanou neútočnost a absenci podpásových úderů. Dovolím si zastavit se u jedné široce diskutované záležitosti, otevření problému Benešových dekretů v televizním duelu. Na p. Schwarzenberga adresuji výtku za nepřesné označení faktu, že dekrety jsou dnes sice součástí právního systému, ale jsou t.zv. vyhaslé. Z přímého přenosu jsem měl dojem, že tento kandidát řekl v oblasti, která vyvolala širokou mediální odezvu něco v tom duchu, že způsob jakým odsun proběhl, pokud by k němu došlo dnes, by mohl být v jistém smyslu srovnáván s činy, které byly poměrně nedávno souzeny v Haagu a v dnešní době by mohl ohrozit i prezidenta Beneše. Nikoliv pro odsun samotný, ale pro způsob jakým k němu tu i tam někdy docházelo a také pro to, že odsunuti byli i ti co se neprovinili a naopak v době mobilizace se hlásili v armádě a byli připraveni k boji proti hitlerovskému Německu.

     Pokud jsem p. Schwarzenbergovi dobře rozuměl, záznam ani přepis nemám k dispozici, tak těžko mohu pochopit proč tento fakt nerespektoval v debatě na jiné stanici p.

Zeman a navíc ani p. prezident, který se k tomuto problému nečekaně vyjádřil a očekávaně, a z pozice hlavy státu nikoliv dle mého soudu zcela přístojně, podpořil kandidaturu p. Zemana. Nás všechny může uspokojit vědomí, že oba prezidentští kandidáti mají na jádro problému dekretů stejný názor i když p. Zeman jej sdělil již před zhruba dvaceti lety (a v letošní kampani se k němu nehlásil) a p. Schwarzenberg až den po televizním duelu kdy omlouval své přeřeknutí a upřesňoval co měl svým vystoupením v ČT přesně na mysli. Totiž oba nezávisle na sobě a každý v jiné době vyjádřili názor, že Benešovy dekrety jsou již vyhaslé. Dovozuji z toho, že v jejich očích je otázka odsunu uzavřena jak pro nás tak pro někdejší odsunuté nebo jejich potomky. I kdyby se ti z nich, kteří jsou dnes starší 75 let nostalgicky rozpomenuli na kraj svého dětství v duchu slov klasika "já se tam vrátím, já se tam i poslepu vrátím" tak jim příští český prezident, ať už bude zvolen kterýkoliv z kandidátů, de facto v předstihu vzkazuje, že není kam a tak to zůstane i do budoucna.

     K podpásovým úderům, které byly dost vzdálené čestnému souboji a m.j. vyvolaly z jedné strany menší, z druhé větší potřebu vzájemné omluvy, se nebudu vyjadřovat. Pouze připomenu, že z internetových polemik soudě, měly svůj podíl na mnohdy nevybíravé formě diskuse mezi voliči. Ta měla i svoji kladnou stránku. Dokázala, že první přímá volba není voličům lhostejná. Možná budou jevit podobný zájem o skutečný výkon funkce prezidenta a vystaví tak novou hlavu státu žádoucímu tlaku na splnění předvolebních slibů a následně  využijí získaných zkušeností při příští volbě, která snad bude, právě díky těmto zkušenostem, zase o něco dospělejší než ta letošní. Jen si zatím nejsem jist, bude-li provázena stejnou voličskou účastí když už to nebude poprve a v Čechách dlouhodobě platí, že opakovaný vtip už není vtipem. 

     Musím přiznat, že kandidát, se kterým jsem měl opakovaně v internetovém testování nejvyšší názorovou shodu, není ve druhém kole. Nemohu proto jinak než si přát, aby vyhrál ten objektivně lepší, který bude skutečným prezidentem všech občanů a i když jej nebudeme za všechno chválit budeme s ním moci být alespoň v převážné míře spokojeni. Já sám mám poslední dva dny na úvahu jak se postavit k odevzdání hlasu pro p. Schwarzenberga, k čemuž mě vyzval mnou volený a v prvním kole poražený kandidát.       

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře

RE: Zkusím zvolit lepšího ze dvou ruda z ostravy 26. 05. 2013 - 09:14