Respektujme závěry soudu

13. duben 2012 | 21.31 |

     První dva dubnové pátky vzbuzují v tomto roce zcela rozdílné pocity. Zatímco Velký pátek je už po mnohá staletí symbolem Kristova utrpení a oběti, jeho o 7 dní mladší následník přinesl rozsudky politikům, kteří se vzájemně upláceli nebo si půjčovali a následně se obviňovali z úplatků. V každém případě ochotně a rádi zapomínali na morálku a zaměnili službu veřejnosti zvanou politika za fvrdý, bezohledný a podrazácký byznys. Mimo uvedené se v mých očích představili jako kabaretní umělci a naplnili ve svém politickém životě slova písně prvorepublikové hvězdy  Ljuby Hermannové, která nás jménem svých kolegů kdysi poučila, že : My jsme ti blázni, blázni z povolání, my jsme ta banda, banda kašparů... 

     Autor zmíněné písně nemohl před řadou desetiletí tušit, že jeho slova dostanou ve společenské oblasti silně prorocký nádech. Trapné divadlo hrané politickými  amatéry sdruženými ve straně VV úspěšně posouvá správu věcí veřejných v této zemi na úroveň rozvojových zemí. Nevím jestli je rozsudek proti poslanci Vítu Bártovi ve výši 1,5 roku s podmínkou na 30měsíců nebo 3 roky nepodmíněně pro poslance Jaroslava Škárku objektivně spravedlivý. Nemyslím si však, že by bylo vhodné jej z politických pozic zpochybňovat jak s chutí učinil někdejší premiér a dnes předseda již druhé politické strany Jiří Paroubek. Žádný politik, ty z nejvyšších pater politiky nevyjímaje, pokud nechce být vnímán jako funkcionář naprosto nepatřičného chování, nemá právo kritizovat nebo komentovat rozhodování soudní moci. Vezmeme-li v potaz, že p. Škárka byl soudem vnímán jako lhář a podvodník a jako nikoliv zcela pravdomluvná byla vnímána i Kristýna Kočí vystupující v tomto procesu jako svědkyně, vidíme hned lépe koho to strana VV vyslala s cílem odstranit z veřejné správy nejen korupci, ale i politické dinosaury v roce 2010 do voleb. Současně vidíme i to jaké měla donedávna vrcholné funkcionáře když p. Škárka byl více než 4 roky předsedou strany, slečna Kočí rok předsedkyní poslaneckého klubu a p. Bárta byl předsedou poslaneckého klubu ještě v okamžiku vynesení rozsudku, který jej potenciálně ohrožuje na svobodě.       

     Zapomínat nemáme právo ani na ostatní strany vládní koalice. Jejich "byznys" neutrpí, vždyť trestány jsou prý fyzické osoby nikoliv politický subjekt. A odsuzování "slizké" politické organizace, jak stranu VV před několika dny také charakterizovaly přece pouze sloužilo k získání politických bodů v očích příliš důvěřivých nebo prostomyslných spoluobčanů a rozhodně nebylo ukázkou morálního přístupu v politice. Jiným problémem je vnímání opozice. Věřit se nechce čistotě kritiky postojů vládních stran z opozičních lavic. Tím dřív, že nelze pominout netajenou touhu po předčasných volbách, které by, podle výsledků volebních průzkumů soudě, přinesly jasné vítězství právě dvojici dnes opozičních stran v PS. Nelze vyloučit, že dalším motivem KSČM, ale koneckonců i ČSSD, může být možnost společného vládnutí, ať už koaličního nebo jenom "opozičněsmluvního" charakteru. Ostatně na lince koalice - opozice se najde i z nedaleké minulosti dostatek příkladů skutečného stavu naší politiky. Jménům Gross, Pohanka, Melčák, Wolf značně konkurují jména jako Drobil, Bém a některá další. Špatnou zprávou pro nejbližší budoucnost je nedostatek morálních přístupů velké části politické scény což do značné míry omezuje naději na zlepšení situace, ať už budou příští volby do sněmovny v řádném nebo mimořádném termínu. A to je mi moc líto.     

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře